Anna vinjett.jpg

Varmt välkommen till Big Science Sweden!

16 februari 2018

Vi är otroligt glada att berätta att vår verksamhet äntligen har formaliserats och att vi nu på allvar kan bygga kapacitet för att tillsammans med svenska företag ta hem affärer från Big Science-anläggningar i Europa. Vi arbetar med de anläggningar som byggs i Sverige - ESS och Max IV - och med ytterligare 11 anläggningar i Europa, som Sverige är med och finansierar. Här finns det möjligheter för svenska företag att göra affärer. Läs vidare här om de totalt 13 anläggningar som Big Science Sweden arbetar mot.

Big Science Sweden verkar för fler svenska affärer och innovationsprojekt. Vi kopplar samman forskningsanläggningar med industri, universitet och institut. Vi informerar om upphandlingar och teknikprojekt och förmedlar kontakter på de nationella och internationella Big Science- anläggningarna.

Forskningsinfrastruktur och Big Science innebär mycket stora investeringar, och ger svenska företag möjlighet att leverera högteknologiska produkter och tjänster. Anläggningarnas kompetens ger också drivkraft till företagens kompetensutveckling och produktutveckling. Att leverera till forskningsanläggningar som till exempel CERN, ger fina referenser och öppnar nya marknader för små och medelstora företag. Det ser vi fram emot! Vidare levereras många större projekt inom Big Science av nationella och internationella konsortier. Detta öppnar upp för nya utvecklande samarbeten.

Big Science Sweden leds av ett konsortium där industrinätverk, universitet och institut samverkar. Konsortiet består av Teknikföretagen, IUC Syd, RISE, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Lunds universitet och Region Skåne. Luleå tekniska universitet ansvarar för vår verksamhet i norr.

Vi kommer till en början att ha kontor i fyra olika noder i Sverige: Lund, Göteborg, Uppsala och Luleå/Kiruna. Ta gärna kontakt med oss för mer information. Kontaktuppgifter hittar du här.

Håll ögonen öppna och var med på våra olika aktiviteter. Vi arrangerar till exempel ett studiebesök till Desy och XFEL i Tyskland den 10-11 april, och en spännande konferens om artificiell intelligens (AI) den 17 april. AI-konferensen arrangeras i Lund och handlar om hur man med hjälp av AI kan skapa processäkerhet i stora anläggningar och fabriker. Här kan svenska industrier ta del av den utveckling som bl.a. ESS går i fronten för då det gäller att hantera ett stort antal datamängder från en avancerad process. Spännande tech-transfer!

Nu närmast är vi med på Big Science Business Forum i Köpenhamn den 27-28 februari där vi erbjuder våra medlemmar att delta i vår monter 39/40. Över 900 delegater samlas och 17 anläggningar i Europa presenterar sig, sin teknik, beslutade projekt och sitt behov av industrisamarbete. Många svenska företag finns representerade. Här möter vi inköpsansvariga och teknikansvariga från anläggningarna. Under Big Science Business Forum kommer godkända investeringsprojekt för ca 10 miljarder euro presenteras. Inte illa! Visst ska Sverige vara med och ta en del av den kakan…

Vi ser fram emot att svenska företag ökar sina affärer och sin teknikutveckling tillsammans med Big Science-anläggningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med på vår gemensamma resa!

Varmt välkommen!
Anna Hall, Director Big Science Sweden