Big Science Sweden gör kunskap och senaste forskning tillgänglig

För att leverera till Big Science ställs ofta höga krav, vilka driver utveckling och innovation. Många gånger är samarbete med universitet och institut en förutsättning för leverans. Big Science Sweden kartlägger Sveriges spetsområden och under våren 2018 tar vi fram svenska kompetensarenor som löpande kommer att publiceras här på Big Science Swedens hemsida.

Vi är övertygade om svenskt samarbete – svensk industri, svensk forskning och svenska institut är oslagbara. Genom samarbete och gemensamma projekt tar vi hem affärer.

kompetensarenor-1.jpg

Dr. Craig Heinselman (Director EISCAT), Anna Hall (Big Science Sweden), Jonas Wallberg (Teknikföretagen), Jan-Eric Ståhl (Professor LTH, Ansvarig Promaten – Kompetens ESS), Mats Larsson (Big Science Sweden), Anna Öhrwall Rönnbäck (Professor Product Innovation & Space Industry LTU), Mike Olsson (LTH, Projektledare CATE-PRO).