Nu är den här, årets edition av The Swedish Guide, High-tech Swedish suppliers to Big Science 2019

Läs om Sverige som ett Big Science-land.
Vi presenterar 144 svenska högteknologiska företag och 56 akademiska leveranser. Här hittar du också flera success stories från några av våra medlemmar.

Bläddra på Issue
Bläddra i Pdf

Vi är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och Big Science

Våra senaste nyheter, för alla nyheter, klicka här

Big Science Sweden är finansierat av  Vinnova ,  Vetenskapsrådet  och  Tillväxtverket  för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Big science-anläggningar som Sverige är med och finansierar och som svenska företag kan leverera till.