ESRF

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) som invigdes 1994 är världens tidigare starkaste synkrotronljusanläggning, belägen i Grenoble i Frankrike. De röntgenstrålar som genereras är 10 000 miljarder gånger starkare än en röntgenapparat på sjukhus. Röntgenstrålen är tunn som ett hårstrå med en effekt på 10 kilowatt, vilket är tillräckligt för att skära genom metall.

ESRF AERIAL VIEWS_MOREL_MAY 2015_LR_09.jpeg

2009 inleddes en uppgradering som omfattade kompletteringar av 11 strålrör med 15 experimentstationer, förbättringar av röntgenkällan, nya instrument och nya byggnader för strålrören, laboratorier och kontor.

Fas II av programmet omfattar perioden 2015 – 2018. ESRF har drygt 600 anställda från fler än 40 olika länder. Budgeten för 2012 uppgick till 80 miljoner euro.

ESRF är en icke-vinstdrivande institution som följer fransk lagstiftning. Anläggningen leds och styrs av de 13 medlemsländerna genom The Council och den verkställande Director General.

Sveriges bidrag
Sveriges driftbidrag till ESRF uppgår årligen till cirka 7 miljoner kronor. Bidrag till investeringarna i uppgraderingen tillkommer. Mer information på deras hemsida.