EISCAT

EISCAT, förkortning för European Incoherent Scatter Scientific Association driver ett antal radaranläggningar på Nordkalotten och Svalbard. Huvudkontoret ligger i Kiruna. Vid EISCAT studeras framför allt jordens jonosfär och övre atmosfär.

Namnet innehåller orden incoherent scatter (sv. inkoherent spridning) vilket syftar på mätprincipen: man tar emot och analyserar de mycket svaga radiovågor som sänds ut när radarns sändarvåg sätter jonosfärens fria elektroner i rörelse.

Utvecklingsprojekt med namnet EISCAT 3D pågår och syftar till att bygga en anläggning för att med hjälp av tekniken Incoherent Scatter Radar studera ett antal fenomen i atmosfären och jonosfären, som exempelvis norrsken. Information om pågående upphandlingar finns på EISCATs hemsida.