Checklista för kommunikation för Big Science Sweden

8.png

Den här checklistan är tänkt att ha som ett underlag för diskussion om inbjudan, då vet vi att alla detaljer kommer med!

Målgrupp för eventet

Beskriv målgruppen så noga som möjligt. Vad för upplevelse och konkreta kunskaper förväntas målgruppen ha efter arrangemanget?

Vad är det för slags arrangemang? Berätta fritt. Tex: seminarium, mingel, event, mässa, nätverksträff, konferens eller workshop.

Vad är målgruppen inbjuden till? Hur ska målgruppen uppleva arrangemanget? Vad ska målgruppen få ut av att komma? Vad för upplevelser och vad för konkreta kunskaper tar de med sig hem. Tänk gärna affärsdrivet.

Innehåll

 1. Viktigt att namn, titlar och att företag/organisationer skrivs korrekt. Dubbelkolla. Undvik förkortningar på organisationer. Glöm inte att ha med för- och efternamn på BiSS medarbetare, samt ta med eventuella kontaktuppgifter.

 2. Förslag på rubrik på inbjudan

 3. Datum och tidpunkt

 4. Fullständig adress var evenemanget hålls (även i vilket tex konferensrum)

 5. Utkast på text till inbjudan i punktform.

 6. Namn på eventuell moderator, namn, titel, organisation, leta bilder.

 7. Vägbeskrivning

 8. Kostar det något att deltaga.

 9. Hur anmäler man sig?

 10. Sista anmälningsdag för anmälan?

 11. Info i inbjudan om vem ska man kontakta för mer info eller frågor?

 12. Vilka svarsalternativ ska finnas i anmälningsformuläret på hemsidan och vem ska ta emot anmälningarna.

Info om avsändare

Är Big Science Sweden avsändare av kommunikationen eller finns det samarbetspartners och deras logotyper ska vara med. Ska logotyperna placeras i en viss ordning.

Deadline

Bestäm deadline för material.

Korrektur

Ansvaret för fakta och korrektur är delat, Cajsa och beställare. Var noga med att skriva rätt och korrekt från början.