Syfte

Beskriv målgruppen så noga som möjligt. Hur ser målgruppen ut? Var finns den? Är den snäv eller bred? Har den gemensamma intressen?

Vad är det för slags arrangemang? Berätta fritt. Tex: seminarium, mingel, event, mässa, nätverksträff, konferens eller workshop.

Vad är målgruppen inbjuden till?

Hur ska målgruppen uppleva arrangemanget? Vad ska målgruppen få ut av att komma? Vad för upplevelser och vad för konkreta kunskaper tar de med sig hem. Tänk gärna affärsdrivet.


Innehåll

Viktigt att namn, titlar och att företag/organisationer skrivs korrekt. Undvik förkortningar på organisationer. Glöm inte att ha med för- och efternamn på BiSS medarbetare, samt ta med kontaktuppgifter.

 1. Text till inbjudan

 2. Förslag på rubrik på inbjudan

 3. Datum och tidpunkt

 4. Fullständig adress var evenemanget hålls (även i vilket tex konferensrum)

 5. Namn på eventuell moderator, namn, titel, organisation, plus bild.

 6. Vägbeskrivning om det ska med

 7. Kostar det något att komma?

 8. Hur anmäler man sig?

 9. Sista anmälningsdag för anmälan?

 10. Info i inbjudan om vem ska man kontakta för mer info eller frågor?

 11. Anmälningstalong på hemsidan

Info om avsändare

Är Big Science Sweden avsändare av kommunikationen eller finns det samarbetspartners och deras logotyper ska vara med. Ska logotyperna placeras i en viss ordning.


Korrektur

Ansvaret för fakta och korrektur är gemensamt. Var noga med att skriva rätt och korrekt från början.

Värt att tänka på

Allmän om kommunikation via mail i projektet

 1. Maila tydliga mail med tydlig ämnesrad

 2. Var noga med att ämnesraden i mailet speglar innehållet.

 3. Under resans gång, skicka ej mail som är vidarebefordrat från någon annan med info – utan plocka ur den info som ska vidare och gör ett nytt mail.

Deadline för inbjudan