Back to All Events

Uppsala: KRYO och RF för Big Science

  • Ångströmlaboratoriet - Uppsala universitet Lägerhyddsvägen 1, Uppsala (map)
sid-5.png
Fredrik Engelmark, Big Science Sweden och Tord Ekelöf, FREIA

Fredrik Engelmark, Big Science Sweden och Tord Ekelöf, FREIA

TRÄFFA FORSKARE OCH FÖRETAG INOM KRYO OCH RF –PRESENTERA DITT EGET ARBETE

KRYO och RF är två viktiga teknologier för dagens forskningsanläggningar. Båda är baserade på acceleratorteknik. Den 4 april ägnar vi hela dagen åt dessa områden. Du får möta företag och forskare som leder utvecklingen inom Big Science-området.

Under en av dagens programpunkter får du följa med in i FREIA-laboratoriet för att se vilka projekt som pågår i dagsläget, och vilka möjligheter som finns för framtida projekt. Tord Ekelöf, föreståndare på FREIA, leder rundvandringen.

Du får även ta del av en intressant paneldiskussion där forskare och våra finansiärer delar sin syn på hur man skapar framgångsrika projekt.

På Big Science Sweden vill vi skapa en mötesplats där akademi och företag träffas och lär känna varandra. Därför viker vi en del av förmiddagen till företag och forskare som under 20-minuterspass får möjlighet att presentera sina arbeten. Vill du boka ett av passen och presentera vad du gör? Var snabb och kontakta Fredrik Engelmark.

Anmälan längre ner på sidan, eller direkt till Fredrik Engelmark, 072-999 92 68.

PROGRAM

09:00 Registrering och kaffe, inledning

09:30 Big Science Sweden – en internationell marknadsplats
Fredrik Engelmark, projektledare, Big Science Sweden och ILO för CERN.

09:45 FREIA-Laboratoriet
Tord Ekelöf, föreståndare på FREIA

10.00-11.40 Företagspresentationer

  • 10.00 Företagspresentation 1

  • 10.20 Företagspresentation 2

  • 10.40 Företagspresentation 3

  • 11.00 Företagspresentation 4

11:20-11.40 Kaffe

11.40-13.00 Forskarpresentationer

  • 11.40 Forskningspresentation 1

  • 12.00 Forskningspresentation 2

  • 12.20 Forskningspresentation 3

  • 12.40 Forskningspresentation 4

13.00-14.00 Lunch

14.00 Studiebesök FREIA-laboratoriet

15:00 Big Science Sweden - en del av det svenska forsknings- och innovationssystemet
Vetenskapsrådet och Vinnova, våra finansiärer 

15.20-16.00 Paneldiskussion
Vad behövs för att lyckas med högteknologiska utvecklingsprojekt för Big Science

ANMÄLAN
Namn *
Namn