Business Trip till CERN

Date and time

Thursday, March 7, 2019, 09:00 - Friday, March 8, 2019, 18:00

Location


(Google calendar) (ICS)

Business Trip till CERN

Följ med på vår unika resa till Genève i mars och ta del av CERN:s affärsmöjligheter

Etablera och fördjupa dina affärskontakter med CERN genom vår Big Science Business Trip.

CERN är världens största partikelfysiklaboratorium vars experiment genererar affärer för stora värden! Alla upphandlingar är dock inte så stora. Det finns goda möjligheter för små och medelstora företag att ta hem affärer.

7-8 mars 2019
Sveriges ILO:er är med på vår business trip, Anna Hall och Fredrik Engelmark.

Anna Hall, Director Big Science Sweden och Fredrik Engelmark, Business Development & Project Management

Som deltagare får du
– träffa inköpare och tekniska experter på plats
– information om kommande upphandlingar
– av oss bokade enskilda möten med relevanta medarbetare på CERN
– lunch tillsammans med CERN-gruppen
– gemensam middag för svenska gruppen på kvällen för erfarenhetsutbyte

Du får kunskap om
– inköpsprocesser och kommande affärschanser
– hur du som företag kommunicerar med CERN
– hur du får tillträde till strategiska beslutsfattare med ansvar för att utvärdera och besluta om vilka företag som upphandlas alternativt anlitas för projekt.

Affärsmöjligheter på CERN de kommande åren
– Electrical engineering and magnets
– HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
– Electronics and radio frequency (in particular Electronic assembly and wiring work)
– Information technology
– Mechanical engineering and raw materials
– Vacuum and low temperature
– Transport, handling, vehicles and access equipment

Svenska företag har gott anseende på CERN och står sig väl i konkurrensen. Sveriges industriretur är låg och CERN jobbar aktivt med att öka andelen svenska leverantörer. Följ med och bli inspirerad samtidigt som du lär känna andra svenska leverantörer.

ILO, Industry Liaison Officer är en myndighetsfunktion som varje land som är med och finansierar forskningsanläggningar tillsätter. Syftet är att företag ska få information om möjligheten att leverera utrustning, material och tjänster till anläggningarna, och att ILO-organisationen aktivt ska söka upp och motivera företag att vilja bli leverantörer.
Anmälan

Big Science Business Trip
Sista dag för anmälan 10 januari.

Programmet är utan kostnad. Resa, kost och logi ingår ej. Begränsat antal platser.

Vi kommer sätta ihop en väl sammansatt grupp med leverantörer utifrån CERNs inköpsbehov. Vi återkommer i januari med besked om vilka företag som kan följa med.

All events