Här hittar du information om vår grafiska profil, hur vi brandar våra event, strategier för sociala medier och ett start kil till de som berättar om Big Science Sweden och annat som är viktigt för oss.

Här hittar du information om vår grafiska profil, hur vi brandar våra event, strategier för sociala medier och ett start kil till de som berättar om Big Science Sweden och annat som är viktigt för oss.

Branding stärker vår position på marknaden

Branding gör att vi skapar uppmärksamhet. Uppmärksamhet som leder till att bygga både nya och befintliga relationer.

Att konsekvent och strukturerat använda vår Brand Book bidrar till att vi kommer närmare vår vision.

Först ut i vår Brand Book är hur vi planerar, brandar och genomför våra event

1-fore.png

Planering, steg 1

 1. Bestäm varför och för vem du gör eventet och gör en övergripande planering, Fridas checklista

 2. Ta fram en inbjudan med Cajsas, Cajsas checklista

 3. Marknadsför eventet: ring runt till målgruppen, maila, publicera på linkedin.

Planering, steg 2

 1. Inför eventet, skicka ett välkomst-mail till anmälda deltagare

 2. Ta fram ett körschema med detaljplanering 

 3. Gör en Powerpoint-presentation med talarnas namn, mall 


 4. Skriv ut namnskyltar, deltagarlista, program mall


 5. Ta reda på om det behövs extra skyltning/visning till lokalen, mall 


Att ta med till lokalen

 1. Rollups


 2. The Swedish Guide


 3. Gula stora runda knappar och trycksaker


 4. Namnskyltar, program, deltagarlista

2-under.png
 1. Roll ups i anslutning till talarna

 2. Testa dator i tid

 3. Dela ut deltagarlista
 och program

 4. Dela ut The Swedish Guide samt trycksaker, gula knappar

 5. Fotografera under hela dagen


 6. Visa filmen om den bidrar

3-efter.png
 1. Lägg bilder på dropbox och skicka länk samt bildtexter till Cajsa som gör en nyhet och publicerar på hemsida och sociala medier.


 2. Lägg in deltagare i Lime


 3. Ladda upp material


 4. Maila tack för deltagande alternativt utvärdering och eventuellt länk till ppt.

Dela ut våra Big Science-knappar.

Dela ut våra Big Science-knappar.