Svensk-danskt studiebesök på Desy och European XFEL

Studiebesok.png

Big Science Sweden och Big Science Denmark arrangerade 11 april ett studiebesök till forskningsanläggningarna Desy och European XFEL. Här fick svenska och danska företag värdefull information om anläggningarnas kommande projekt och upphandlingar och de fick också tillfälle att knyta kontakter med nyckelpersoner för upphandlingar. 

Företagen fick dessutom möjlighet att presentera sina unika kompetenser och resurser för anläggningarnas representanter.

Besöken avslutades med rundvandringar, där vi med egna ögon fick se beskåda dessa gigantiska och väldigt imponerande anläggningar och där vi fick inblick i den forskning och utveckling som bedrivs av de närmare 5000 forskare och studenter som dagligen är verksamma vid anläggningarna.