Instrument från Chalmers till världens mest kraftfulla teleskop

c2a7ddec-7730-4fe2-8f85-bbf9025511d2.png

När världens mest kraftfulla teleskop på plats i Chile riktar in sig på de mest avlägsna delarna av universum den 1 mars 2018, är det med nya mottagare som utvecklats och tillverkats på Chalmers.
De extremt finkänsliga instrumenten ger också nya möjligheter att leta efter vatten, i yttre rymden såväl som i vårt eget solsystem. 
– Att vara bäst i världen är en del av vår vardag. Det finns helt enkelt inga andra alternativ om du ska vara med på den här nivån, säger Victor Belitsky, professor och ledare för forskningsgruppen för Avancerad mottagarutveckling (GARD) på Chalmers. 

Vart och ett av de 66 teleskopen vid ALMA har nu utrustats med mottagare från Chalmers. oto: ESO, C. Malin/A. Pavolotsky.