HiLumi Industry Day på CERN

hilumi-1030x433.jpg

22-23 maj deltog Big Science Sweden tillsammans med flera svenska företag på CERN’s 3rd HiLumi Industry Day. High Luminosity Large Hadron Collider (HiLumi eller HL-LHC) är det viktigaste projektet på CERN under det kommande årtiondet. Det är ett 1 miljard EUR projekt som handlar om uppgradering av CERNs accelerator och detektorer. På industridagarna i Warrington informerade CERNs ingenjörer och projektledare om projektet och dess olika delar. De gick igenom behoven för de kommande två åren, och hade one-to-one möten med företagen runt affärsmöjligheterna i HiLumi projektet. Eventet avslutades med ett uppskattat studiebesök på det nationella brittiska laboratoriet Daresbury Laboratory som är en stor leverantör och samarbetspartner till CERN, ESS m.fl.

Är du nyfiken på affärsmöjligheterna i HiLumi projektet? Läs mer om projektet på HiLumi HL-LHC Project och om aktuella upphandlingar på HiLumi Tenders and Market Surveys