International Particle Accelerator Conference, IPAC’17

ipac.jpg

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på IPAC’17, världens största konferens om partikelacceleratorer. Värdar för årets IPAC, som hölls i Köpenhamn, var ESS, MAX IV och Aarhus Universitet.

På den industrimässa som anordnades i samband med konferensen deltog en stor uppslutning av svenska företag och andra aktörer under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden. Syftet var att marknadsföra svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete leverantörer emellan. Och mycket affärer gjordes redan på plats, då deltagarna på mässan utgjorde rätt målgrupp:

Läs mer vad några besökare tyckte