Affärsmöjligheter Extremely Large Telescope – ESO

ESO-ELT-bild.jpg

European Southern Observatory (ESO) förbereder byggandet av ett nytt stort teleskop i Chile. Teleskopets kommer att bli ett av världens största med en spegel med 39 meter i diameter. Anläggningen har fått namnet Extremely Large Telescope (ELT). Det italienska konsortiet ACE, som leds av bygg- och anläggningsföretaget Astaldi har fått uppdraget att bygga kupolen och en stor del av själva byggnaden. Teleskopet ska byggas på 3000 meters höjd i en miljö med stora temperatursvängningar, tidvis vindar med en styrka på 200 km per timme, vilket innebär en stor utmaning både för byggnaden och för teleskopet i sig.
Som en del i uppdraget till ACE-konsortiet ingår att handla upp 15% av utrustningen från länder som medfinansierar bygget. Ett av dessa länder är Sverige.

Läs mer om vilka områden som upphandlas