Välbesökt seminarie/workshop om avancerad 3D-printing

Runt 120 forskare, företagare och representanter från forskningsanläggningar i Sverige och Europa, samlades den 19 september i Lund för att diskutera 3D printing för avancerade applikationer.
Utvecklingen inom 3D printing går fort, och tekniken efterfrågas bland annat på forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och liknande anläggningar runt om i världen. På seminariet/workshopen i Lund den 19 september kunde forskare, experter och företagare från Sverige, Europa och USA mötas för att diskutera behov, utmaningar och nyheter inom avancerad 3D-teknik.
En viktig del av dagen var gruppdiskussioner under olika teman som ”ESS and MAX IV particular needs”, ”Design for 3D printing”, ”Materials and Special Applications – Metals, Plastics and composites”, ”Neutronics, thermal, and mechanical properties”, ”Economics of Additive Manufacturing”.
Seminariet arrangerades inom ramen för Industriell plattform och projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, med Region Skåne och Lunds kommun som medverkande värdar.

3D-sem-bild-3-1030x773.jpg
Anders Bjermo, MAX IV, Anna Hall ,  IUC Syd (arrangör och moderator), Izhar Ul-Haq, STFC (Support for Industry – Science and Technology Facilities Council, UK).

Anders Bjermo, MAX IV, Anna Hall, IUC Syd (arrangör och moderator), Izhar Ul-Haq, STFC (Support for Industry – Science and Technology Facilities Council, UK).