Big Science Morning med engagerade företagare från Skellefteå, Umeå och Lycksele

Rymnden.png
Skelleftea.png

Den 5 december 2018 arrangerades en Big Science Morning Skellefteå på Skellefteå Science Center. Frukosten var ett samarrangemang mellan Big Science Sweden, RIT (Rymd för innovation och tillväxt) och klustret Aerospace Cluster Sweden (ACS) .

På plats fanns högteknologiska företag från Skellefteå, Umeå och Lycksele som alla hade kompetens att leverera till både rymdanläggningar och/eller stora forskningsanläggningar. Deltagande företag var Adopticum, Boliden Electro, In Situ, Jama, RISE, Texor, Vindtek, VTT och Wipro 3D.

– Vi ser att branscherna rymd, flyg och Big Science har mycket gemensamt och kan berika varandra, säger Johanna Bergström Roos som arbetar på LTU Business och är projektledare för RIT och affärsutvecklare på Big Science Sweden

– Både rymd- och flygbranschen växer och vi vill genom Aerospace Cluster Sweden stimulera fler företag i regionen att upptäcka affärsmöjligheter, säger Olle Persson som arbetar på LTU och leder den norra noden av ACS.

Mirko Menninga, inköpschef på ESS i Lund var med på Skype och svarade på frågor från företagen. En mycket bra och intressant dialog.

Norran, 6 december

Norran, 6 december

Grattis: DVel levererar mätsystem till Studsvik 

DVel, som är specialister på att utveckla test- och mätsystem, har fått förtroendet att leverera ett avancerat mätsystem till kärnteknikföretaget Studsvik.
– Vi ville jobba med ett kvalificerat svenskt företag för att minimera språkförbistringar, ha närhet i kommunikationen, kunna träffas face-to-face tidigt och ofta. Valet föll på DVel och det har vi aldrig ångrat, berättar Niklas Snis, laboratoriechef på Studsvik.

Pressmeddelandet

DVel driftsätter ett av mätsystemen i Studsviks anläggning.

DVel driftsätter ett av mätsystemen i Studsviks anläggning.

Svenskt konsortium och svenskt pulver ger nya förutsättningar för ITER

iter.jpg

ITER har tillsammans med ett svenskt konsortium inom 3D-printing öppnat helt nya möjligheter för Big Science. Genom att utnyttja fördelarna med 3D-printning, kan man nu designa komplex utrustning på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Slutresultatet uppvisar rent materialmässigt minst lika bra egenskaper som vid konventionella tillverkningsmetoder.
Det högkvalitativa pulvret är framtaget av Carpenter Powder Products i Torshälla.

Läs vidare om hela framgångsresan
F4E’s collaboration for 3D printing develops technology and stimulates industry

12_3D_1_WEB-221220171200-Medium.jpg

Stefan Wikman, F4E, holding one of the 316L (N) components manufactured using 3D printing carried out by Swedish partners.

Intressant föredrag på LTH med rundvisning av HV-modulatorer till ESS

Den 6 december 2018 besökte vi LTH vid Lunds universitet för föredrag om hur utvecklingen gått till vid en helt ny typ av HV-modulatorer för elförsörjningen av ESS-acceleratorn. 

Mats Lindroos från ESS berättade om status av acceleration och samarbeten. Carlos Martins, ESS berättade om utvecklandet av just de nya innovativa modulatorerna, och efter att Mats Alaküla, LTH (förinspelat) Roland Garoby, ESS och Viktor Öwall, LTH också tagit till orda, förevisades deltagarna de nya apparaterna under trivsamma former.

Hela systemet, som utvecklats tillsammans mellan företag, ESS och akademi, består av flera olika delar med styrsystem, reglersystem samt en låg- och en högspänningsdel.

Fördelen med att utveckla klystronmodulatorerna i detta nära samarbete var att man tillsammans kunde möta hårda tekniska krav, minska antal komponenter och komplexitet samt säkerställa drift och underhåll och därtill med minskat utrymme för apparaturen.

image001.png
Carlos Martins förklarat engagerat hur allt fungerar.

Carlos Martins förklarat engagerat hur allt fungerar.

Invigning av Big Science Swedens västra nod och workshop i RF-teknologi

Deltagare.png

Den 30 november 2018 var det kick off för Big Science Swedens västra nod. Runt 40 deltagare från akademi och industri bjöds på en intressant dag om allt från hur Big Science Sweden stärker svensk industri för att öka Sveriges leveranser till forskningsanläggningar till radiofrekvensteknologi.

Lars Börjesson från Chalmers tekniska högskola presenterade Sveriges strategiska intressen i internationella forskningsanläggningar. Joel Schleeh från Low Noise Factory och Thomas Nilsson från Chalmers tekniska högskola delade mig sig av framgångshistorier som ett direkt resultat av samarbete med forskningsanläggningar.

Efter lunch handlade dagen om radiofrekvensteknologi – där västra Sverige, är en betydande kompetensarena där industrin tillsammans med forskare är världsledande.

John Conway från Onsala Space Observatory berättade om sitt arbete i samarbete med European Southern Observatory och Kjell Möller, Industry Liaison Officer talade om Sveriges bidrag till Square Kilometer Array (SKA) som ett intressant exempel på hur vetenskap och industri kan samarbeta med att leverera in-kind till stora forskningsanläggningar.

Martin Kore från Omnisys berättade om sitt företags framgångsrika leveranser till Big Science, men också om utmaningar för små och medelstora företag som vill leverera till forskningsanläggningar.

Jan Grahn, Chalmers tekniska högskola och Johan Carlert, Microwave Road berättade om Göteborgs imponerande akademiska och industriella kompetenser inom radiofrekvensteknik. Det nära samarbetet mellan Chalmers, små och stora företag har gjort Göteborg till en av de starkaste i radiofrekvensteknikregionerna i världen.

I den avslutande paneldiskussionen frågade Håkan Nilsson, Big Science Sweden deltagarna hur Big Science Sweden kan hjälpa företag och akademi i sitt arbete mot stora forskningsanläggningar.

Några av utmaningarna i att vara en leverantör till Big Science-anläggningar för universitet och små och medelstora företag är de omfattande regelverk som finns. Här kan Big Science Sweden verka som en strategisk aktör för att påverka politik och beslutsfattande.

Tack för konstruktiva diskussioner och all input kommer att vara värdefull för oss i vårt framtida arbete.

Patrik Carlsson, vice programchef inleder dagen och hälsar alla välkomna.

Patrik Carlsson, vice programchef inleder dagen och hälsar alla välkomna.

Lars Börjesson, Chalmers University of Technology om sina höga förväntningar på vad Big Science Sweden kommer att leverera.

Lars Börjesson, Chalmers University of Technology om sina höga förväntningar på vad Big Science Sweden kommer att leverera.

Joel Schleeh, Low Noice Factory (LNF). En svensk sucess story för hur företag kan utvecklas från radioastronomi och ta teknologi till nya områden. Idag är LNF:s stora område Quanting Computing.

Joel Schleeh, Low Noice Factory (LNF). En svensk sucess story för hur företag kan utvecklas från radioastronomi och ta teknologi till nya områden. Idag är LNF:s stora område Quanting Computing.

Fullt hus när inköpare från MAX IV och ESS mötte leverantörer på Big Science Morning i Lund

Vi fortsätter vår populära Big Science Morning, där företag som är, eller vill bli, leverantörer till internationella  forskningsanläggningarna träffas, diskuterar samverkansmöjligheter och knyter kontakter med anläggningarna.

Morgonen den 23 november var det fullt hus på Ideon i Lund när ansvariga för inköp på MAX IV och ESS fanns på plats för att berätta om läget på respektive anläggning och om aktuella upphandlingar.

Från både MAX IV och ESS betonar man att inköpare och leverantörer har ett gemensamt intresse av förståelse för varandras arbete och ett bra samarbete. Man hjälper varandra att göra en så bra leverans som möjligt.

Ett råd från ESS: – Registrera er i vår leverantörsdatabas.

Frida Tibblin Citron och Anna Hall, Big Science Sweden inleder morgonen.

Frida Tibblin Citron och Anna Hall, Big Science Sweden inleder morgonen.

Mirja Carlsson Möller, koordinator vid MAX IV

Mirja Carlsson Möller, koordinator vid MAX IV

Linda Prata, inköpsansvarig Max IV

Linda Prata, inköpsansvarig Max IV

Mirko Menninga, inköpschef ESS

Mirko Menninga, inköpschef ESS

Stort intresse visades för vad anläggningarna planerar framöver.

Stort intresse visades för vad anläggningarna planerar framöver.

Hela nationella teamet på Big Science Sweden samlat för två intensiva strategidagar

Den 20 och 21 november var hela nationella operativa teamet på Big Science Sweden samlat för två intensiva strategidagar. Det var samverkan från norr till söder: Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Chalmers och Lunds universitet.

Med alla på plats i Lund, passade vi på att besöka både ESS och MAX IV.

Jeanette Nilsson och Bernd Ketzler inspekterar platsen för världens kraftigaste neutronkälla.

Jeanette Nilsson och Bernd Ketzler inspekterar platsen för världens kraftigaste neutronkälla.

Anna Hall, Big Science Sweden och Mats Lindroos, ESS.

Anna Hall, Big Science Sweden och Mats Lindroos, ESS.

Big Science Swedens medarbetare framför ESS som som nu har börjat ta form på allvar i Brunnshög utanför Lund.

Big Science Swedens medarbetare framför ESS som som nu har börjat ta form på allvar i Brunnshög utanför Lund.

Big Science Swedens arbetsgrupp, och Lena Norder, Svensk Elektronik och Jan Y Andersson, Mittuniversitetet fick höra hur forskare och industri drar nytta av MAX IV.

Big Science Swedens arbetsgrupp, och Lena Norder, Svensk Elektronik och Jan Y Andersson, Mittuniversitetet fick höra hur forskare och industri drar nytta av MAX IV.

Johanna Bergström-Roos, Frida Tibblin Citron och Lennart Gisselsson lyssnar uppmärksamt till Magnus Larsson, Head of Industrial Relations på MAX IV.

Johanna Bergström-Roos, Frida Tibblin Citron och Lennart Gisselsson lyssnar uppmärksamt till Magnus Larsson, Head of Industrial Relations på MAX IV.

Tack Magnus Larsson för intressant och lärorik rundvisning hos er.

Tack Magnus Larsson för intressant och lärorik rundvisning hos er.

Succé på Elmia då svenska företag passade på att presentera sin verksamhet för CERN

Den 13-16 november besökte CERN Sverige. Besöket inleddes med ELMIA Subcontractor i Jönköping och avslutades med en road trip. På Elmia föreläste Big Science Sweden och CERN tillsammans, om hur man gör affärer med storskaliga forskningsanläggningar som till exempel CERN.

Big Science Sweden anordnande 44 personliga möten mellan CERN och svenska företag och CERN åkte också ut och besökte tio svenska företag under en uppskattad road trip. Hektiska, men mycket värdefulla dagar.

CERN representerades av ansvariga för såväl inköp som mekanisk bearbetning och mekanisk verkstad. Gruppen bestod av Jérôme Pierlot, Laurent Deparis, Björn Jenssen och Pierre Moyret.

– Våra möten med svenska högteknologiska företag bekräftar deras höga kompetens och att man inte gör kompromisser på kvaliteten, säger Jérôme Pierlot, Head of Procurement for Accelerators & Technology Section.

Jérôme Pierlot, CERN med Magnus Jönsson, VD på Jobsab.

Jérôme Pierlot, CERN med Magnus Jönsson, VD på Jobsab.

Frida Tibblin Citron, Big Science Sweden, Björn Jensson med Laurent Deparis, CERN och Anders Wall, Head of Mechanics på Cervitrol.

Frida Tibblin Citron, Big Science Sweden, Björn Jensson med Laurent Deparis, CERN och Anders Wall, Head of Mechanics på Cervitrol.

Jérôme Pierlot, CERN och Riki Virc och Linus Ros på Dvel.

Jérôme Pierlot, CERN och Riki Virc och Linus Ros på Dvel.

Doing business with CERN på Elmia med Anna Hall, Big Science Sweden, och Jérôme Pierlot, CERN.

Doing business with CERN på Elmia med Anna Hall, Big Science Sweden, och Jérôme Pierlot, CERN.

Svenska högteknologiska företag har mycket att vara stolta över. För att verkligen visa den bredd och det djup som finns hos våra företag, tog vi med CERN:s medarbetare på besök hos några svenska leverantörer till Big Science.

CERN var mycket nöjda med vad de fick se och uppleva.

– Kvaliteten på maskiner och utrustning är verkligt hög och med stor kunskap bakom. Människor är stolta och entusiastiska. Det märks att de tycker om vad de gör – men svenskar är väldigt blyga, säger Laurent Deparis, Mechanical department vänligt.

Brogren Industries i Älvängen.

Brogren Industries i Älvängen.

Fa-Tec i Falkenberg.

Fa-Tec i Falkenberg.

Liedholms maskinteknik i Helsingborg.

Liedholms maskinteknik i Helsingborg.

Prodtek i Ystad.

Prodtek i Ystad.

Excamec i Tomelilla.

Excamec i Tomelilla.

Österby Gjuteri utanför Uppsala.

Österby Gjuteri utanför Uppsala.

Bodycote i Surahammar.

Bodycote i Surahammar.

Carpenter i Torshälla.

Carpenter i Torshälla.

Fullsatt AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet i november

För elfte året i rad arrangerades AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Ett nätverksevent där företag ställer frågor som akademiska forskare hjälper till att belysa ur olika perspektiv under en-timmeslånga diskussioner. Eventet lockade ett 50-tal personer från akademi och näringsliv, och många av deltagarna återkommer år från år.

– Det var en dag full av intressanta möten och diskussioner. Det är också en utmärkt kanal för oss på Big Science Sweden att berätta hur vi kan stödja företag i att svara på upphandlingar gällande avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar, säger Fredrik Engelmark affärsutvecklare på Big Science Sweden.

– Det var en dag full av intressanta möten och diskussioner. Det är också en utmärkt kanal för oss på Big Science Sweden att berätta hur vi kan stödja företag i att svara på upphandlingar gällande avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar, säger Fredrik Engelmark affärsutvecklare på Big Science Sweden.

AIMDAY UU Innovation Uppsla Universitet

AIMday är ett hel- eller halvdagsevent som ger företag och organisationer ett forum att inom specifika områden ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar med universitetets forskare.

Det är dessa frågor som sätter mötesagendan. Företaget eller organisationen kan anmäla flera frågor. Forskare registrerar sig sedan på de frågor där de vill bidra med expertkompetens. Vi matchar sedan frågorna med den akademiska kompetens som finns tillgänglig. Resultatet blir en dag fylld av aktivitet där flera entimmes långa workshops pågår parallellt med fem till tolv deltagare i varje som fokuserat diskuterar frågeställningarna.

Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta nya angreppsätt, en startpunkt för ett fortsatt samarbete, snarare än att där och då lösa den aktuella frågan. Att delta på AIMday innebär möjligheter till kompetensutveckling, att glänta på dörren till nya lösningar och att utveckla och underhålla kontakter och nätverk.

Det unika formatet - en fråga, en timme, en expertgrupp - ger korta, skarpa, men effektiva möten. Och eftersom varje fråga ofta diskuteras i grupper med forskare från olika vetenskapliga fält, behandlas frågorna ur flera perspektiv.

AIMday utvecklades av UU Innovation redan 2008 har sedan dess arrangerats flera gånger årligen vid Uppsala universitet inom olika tematiska områden, till exempel välfärd, cancer, material, diagnotisk och åldrande, med flera forskningssamarbeten som resultat. Det unika och effektiva formatet har bidragit till att AIMday används också vid andra lärosäten i Sverige och även på prestigefyllda universitet som Oxford och Edinburgh. 

40-tal svenska företag har bokade möten med CERN genom Big Science Sweden

Big Science Sweden ordnar ett intensivt program under några dagar för CERN – som vill träffa svenska kunniga leverantörer.

Vårt krav är att företagen har potential att leverera till CERN och HiLumi, ett projekt som kommer att öka antalet kollisioner i en partikelaccelerator med 10 gånger och därmed ge ännu mer information. De utvalda leverantörerna inom exempelvis finmekanik, bälgar, 3D-printing i metall och beläggningar kommer att få träffa fyra personer från CERNs inköp och mekaniska verkstad. Dessutom viger vi två arbetsdagar åt att besöka ett 10-tal företag från Sandvik i norr till Produktionsteknik i söder.

– Vi har haft ett fantastiskt gensvar från industrin, berättar projektledare och affärsutvecklare Frida Tibblin Citron.

Frida.png

Meet us at the Chalmers Centre Day, November 14

centreday2018_750.jpg

Big Science Sweden will be represented at the joint Centre Day, co-organised between the centre on antenna systems ChaseOn and the centre on wireless communication and sensor technologies GHz centre. The day will include technical presentations of all collaborative research projects, an invited talk given by Prof. Sonia Heemtra from the Univ. of Eindhoven and lots of opportunities for mingling and networking with other peers, as well as a gala dinner as the icing on the cake.

ChaseOn and GHz centre are part of the Vinnova Competence Centre programme. 

More information

– Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att implementera ESS-strategin

Fredagen 26 oktober arrangerade Vetenskapsrådet för tredje året i rad en konferens med fokus på Sveriges ambitioner med Big Science, både ur ett utvecklings- och ett användarperspektiv.

För att kapitalisera på investeringarna i ESS och Max IV finns det en mängd strukturer som behöver komma på plats i Sverige.

Anna Hall, programchef Big Science Sweden, var med och lyfte ett antal perspektiv:

”För att verkligen dra nytta av Big Science ur ett innovationsperspektiv behöver vi t ex skapa fungerande processer för inkind-bidrag och tech-transfer. Vidare bör Sverige ha en strategi för forskning och utveckling runt Big Science-teknologier och hur vi kan använda dessa två ”avancerade fabriker” som testbäddar för nya teknologier, t ex inom 3D-printing, AI/machine learning och nya material.

”Nu hoppas vi verkligen på att det ESS-kansli som regeringen har pekat ut i sin ESS-strategi skapas på ett konkret och handfast sätt. Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att implementera strategin.” avslutar Anna Hall.

Mer info om konferensen.

DqboO2oXcAA1GkT.jpg
ESS workshop inleddes med panel om ESS och MAX IV som drivkraft för akademi och industri. TomasLundqvist, RISE, Anna Hall, Big Science Sweden, Fredrik Härstedt, SWEbeams och Mikaela Gustafsson Sandvik Group.

ESS workshop inleddes med panel om ESS och MAX IV som drivkraft för akademi och industri. TomasLundqvist, RISE, Anna Hall, Big Science Sweden, Fredrik Härstedt, SWEbeams och Mikaela Gustafsson Sandvik Group.

Big Science Morning hos Carlsson & Möller som bjöd på intressant rundtur

Vi startade morgonen med en härligt komponerad frukost med doft av nybakade croissanter. Här fick vi också gott om tid att nätverka.

Mickael Andersson, vd på Carlsson & Möller berättade om företaget och Jonas Ståhlhandske, marknadschef lärde oss en massa nyttigheter om härd- och thermoplaster. 

Därefter var det rundvandring i verkstan och Leif Gjerlöv, affärsansvarig för området Big Science, berättade om hur de har lyckats ta hem affärer från CERN.

– Idag får vi flera offertförfrågningar i veckan och Big Science Sweden har verkligen öppnat viktiga dörrar för oss, berättade Leif.

Per Fagerström på Fagerström Industrikonsult berättade om hur det är att leverera till ESS och att de med hjälp av Big Science Sweden fick spännande förfrågningar på konferensen BSBF i Köpenhamn våren 2018.

Deltagande företag

 • Element Metech – tjänster inom avancerad mätteknik

 • Carlsson & Möller – totalpartner inom konstruktionsplast

 • Solectro – maskiner och komponenter inom elektronik, mekanik och automation. 

 • Advanced vacuum – allt inom vakuum

 • Pilz – maskinsäkerhet och konsulter inom maskindirektivet.

 • Sematron – vakuumformning och varmformning av plast och pexrör

 • Fagerström industrikonsult – tekniska konsulter och specialmaskiner inom kärnkraft och Big Science.

 

Representanter från rymd, Big Data och Big Science samlades under två dagar i Luleå

Representanter från CERN, EISCAT, SKA och Esrange Space Centre samlades i Luleå under två dagar för att visa på affärsmöjligheter för den etablerade datacenterbranschen och tillsammans med forskare diskutera utveckling inom området.

Big Science Sweden, Luleå tekniska universitet (LTU) och RISE SISC North ICE arrangerade tillsammans workshopen för att diskutera utmaningar kopplade till de stora forskningsanläggningarnas enorma datamängder. Det handlar om allt ifrån dagens och framtida ICT-behov, krav på högteknisk nivå och säkerhet till vad som krävs för att kvalificera sig som leverantör till de stora forskningsanläggningarna.

Norra Sverige har genom åren byggt upp en tydlig strategi och stark kompetens inom datacenterbranschen, med flaggskepp som Facebook och BMW som viktiga kunder, för att nämna två av de hundratals kunder man har världen runt. I regionen finns förutom ett framgångsrikt tekniskt universitet med erfarna forskare en samlad bransch med ett fyrtitaltal etablerade datacenters och en rad specialiserade leverantörer. Till detta kommer ett relativt kallt klimat och tillgång till grön och billigt el, något som är mycket attraktivt och ofta avgörande faktorer för att få till en långsiktigt hållbar verksamhet.

Jeanette Nilsson presenterar Jonas Ekman, LTU som talade om rymdbranschens behov kopplat till Big Data.

Jeanette Nilsson presenterar Jonas Ekman, LTU som talade om rymdbranschens behov kopplat till Big Data.

Inledningsvis presenterade Jeanette Nilsson och Johanna Bergström Roos den svenska satsningen Big Science Sweden och de två områdena som den norra noden arbetar med, Big Data och Rymd. En nulägesbeskrivning av vad som händer i Branschen och vilken utveckling och utmaning som vi står inför presenterades av RISE SICS North Tor Björn Minde samt där han visade på vilka testmöjligheter det finns på ICE. Jonas Ekman professor på LTU berättade om den stora satsningen på forskning inom rymdområdet och vikten av god kompetens inom hantering av stora datamängder, så kallad Big Data. Därefter presenterade Wayne Salter från CERN, Michael Olbeg SKA /Onsala, Craig Heinselman EISCAT och Peter Haglind från SCC sina verksamheter och vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt beträffande datainsamling, lagring, bearbetning och distrubution av stora datamängder. Ett tjugotal leverantörer inom branschen avslutade med korta pitchar av sina företags erbjudanden innan workshopen satte igång. Fyra av LTU:s mest erfarna forskare inom Big Data, AI och Machine Learning, Automation och 5G uppkoppling ledde var sin grupp under workshopen.

LTU:s ledande forskare inom Big Data: Japp van de Beek inom 5G & Connectivity, Thomas Gustafsson inom Automation & Embedded Systems, Fredrik Sandin inom AI & Machine Learning och Jon Summers inom Datacenter & Liquid cooling.

LTU:s ledande forskare inom Big Data: Japp van de Beek inom 5G & Connectivity, Thomas Gustafsson inom Automation & Embedded Systems, Fredrik Sandin inom AI & Machine Learning och Jon Summers inom Datacenter & Liquid cooling.

Några frågor som diskuterades:
- Hur ser spjutspetsteknologin ut i dagsläget?
- Vilka datamängder talar vi om?
- Hur stor är energiförbrukningen och hur kan vi få ned den?
- Vilka metoder för ”machine learning” finns det att tillgå?
- Hur kan vi nyttja automation och kontroll?
- Vilka trådlösa nätverk används i dessa sammanhang?
- Vilken typ av utrustning/sensorer används?
- Hur ska morgondagens datacenter byggas?
- Hur kan vi utveckla kostnadseffektiva kylsystem?

Delar av gruppen på besök på Fortlax, Norrbottens första datacenter som byggdes för 15 år sedan..

Delar av gruppen på besök på Fortlax, Norrbottens första datacenter som byggdes för 15 år sedan..

Representanter från de stora forskningsanläggningarna fick även en exklusiv visning av Facebooks anläggning i Luleå och samtliga deltagare erbjöds att besöka Fortlax, det äldsta datacentret i regionen och RISE SICS ICE, en storskalig test- och experimentanläggning för hantering av Big Data.  Workshopen summerades och avslutningsvis presenterades resultat från relevanta forskningsprojekt på LTU och RISE SICS North samt några utvecklingsprojekt som pågår i samverkan med industrin. Sedan Facebooks etablering i Luleå har en kvarts miljard kronor investerats i utvecklingsprojekt.

Företagen och forskarna samt anläggningarnas representanter upplevde att det var ett mycket effektivt och bra program som kan leda till många nya möjligheter. Big Science Sweden har en viktig roll att fylla genom att erbjuda en unik mötesplats mellan en ny marknad, högteknologi och samarbete över gränser, något som har saknats av alla parter.

Anna Hall och Fredrik Engelmark, svenska ILO:er var på CERN i en vecka

Vinnovas Natasa Pahlm, Big Science Swedens nya medarbetare Fredrik Engelmark och Anna Hall träffade forskare, inköpare, tekniskt ansvariga och andra internationella ILO:er. De hade också möten med två av CERNs mekaniska verkstäder. Svenska leverantörer är definitivt av intresse.

Under Elmia i Jönköping 13-16 november kommer representanter från CERN till Sverige för att träffa företag på plats. Intresserad av ett möte? Tveka inte att kontakta oss

A.jpeg
Natasa Pahlm, Fredrik Engelmark och Anna Hall.

Natasa Pahlm, Fredrik Engelmark och Anna Hall.

B.jpeg
C.jpeg