Fullsatt AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet i november

För elfte året i rad arrangerades AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Ett nätverksevent där företag ställer frågor som akademiska forskare hjälper till att belysa ur olika perspektiv under en-timmeslånga diskussioner. Eventet lockade ett 50-tal personer från akademi och näringsliv, och många av deltagarna återkommer år från år.

 – Det var en dag full av intressanta möten och diskussioner. Det är också en utmärkt kanal för oss på Big Science Sweden att berätta hur vi kan stödja företag i att svara på upphandlingar gällande avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar, säger Fredrik Engelmark affärsutvecklare på Big Science Sweden.

– Det var en dag full av intressanta möten och diskussioner. Det är också en utmärkt kanal för oss på Big Science Sweden att berätta hur vi kan stödja företag i att svara på upphandlingar gällande avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar, säger Fredrik Engelmark affärsutvecklare på Big Science Sweden.

AIMDAY UU Innovation Uppsla Universitet

AIMday är ett hel- eller halvdagsevent som ger företag och organisationer ett forum att inom specifika områden ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar med universitetets forskare.

Det är dessa frågor som sätter mötesagendan. Företaget eller organisationen kan anmäla flera frågor. Forskare registrerar sig sedan på de frågor där de vill bidra med expertkompetens. Vi matchar sedan frågorna med den akademiska kompetens som finns tillgänglig. Resultatet blir en dag fylld av aktivitet där flera entimmes långa workshops pågår parallellt med fem till tolv deltagare i varje som fokuserat diskuterar frågeställningarna.

Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta nya angreppsätt, en startpunkt för ett fortsatt samarbete, snarare än att där och då lösa den aktuella frågan. Att delta på AIMday innebär möjligheter till kompetensutveckling, att glänta på dörren till nya lösningar och att utveckla och underhålla kontakter och nätverk.

Det unika formatet - en fråga, en timme, en expertgrupp - ger korta, skarpa, men effektiva möten. Och eftersom varje fråga ofta diskuteras i grupper med forskare från olika vetenskapliga fält, behandlas frågorna ur flera perspektiv.

AIMday utvecklades av UU Innovation redan 2008 har sedan dess arrangerats flera gånger årligen vid Uppsala universitet inom olika tematiska områden, till exempel välfärd, cancer, material, diagnotisk och åldrande, med flera forskningssamarbeten som resultat. Det unika och effektiva formatet har bidragit till att AIMday används också vid andra lärosäten i Sverige och även på prestigefyllda universitet som Oxford och Edinburgh. 

40-tal svenska företag har bokade möten med CERN genom Big Science Sweden

Big Science Sweden ordnar ett intensivt program under några dagar för CERN – som vill träffa svenska kunniga leverantörer.

Vårt krav är att företagen har potential att leverera till CERN och HiLumi, ett projekt som kommer att öka antalet kollisioner i en partikelaccelerator med 10 gånger och därmed ge ännu mer information. De utvalda leverantörerna inom exempelvis finmekanik, bälgar, 3D-printing i metall och beläggningar kommer att få träffa fyra personer från CERNs inköp och mekaniska verkstad. Dessutom viger vi två arbetsdagar åt att besöka ett 10-tal företag från Sandvik i norr till Produktionsteknik i söder.

– Vi har haft ett fantastiskt gensvar från industrin, berättar projektledare och affärsutvecklare Frida Tibblin Citron.

Frida.png

Meet us at the Chalmers Centre Day, November 14

centreday2018_750.jpg

Big Science Sweden will be represented at the joint Centre Day, co-organised between the centre on antenna systems ChaseOn and the centre on wireless communication and sensor technologies GHz centre. The day will include technical presentations of all collaborative research projects, an invited talk given by Prof. Sonia Heemtra from the Univ. of Eindhoven and lots of opportunities for mingling and networking with other peers, as well as a gala dinner as the icing on the cake.

ChaseOn and GHz centre are part of the Vinnova Competence Centre programme. 

More information

– Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att implementera ESS-strategin

Fredagen 26 oktober arrangerade Vetenskapsrådet för tredje året i rad en konferens med fokus på Sveriges ambitioner med Big Science, både ur ett utvecklings- och ett användarperspektiv.

För att kapitalisera på investeringarna i ESS och Max IV finns det en mängd strukturer som behöver komma på plats i Sverige.

Anna Hall, programchef Big Science Sweden, var med och lyfte ett antal perspektiv:

”För att verkligen dra nytta av Big Science ur ett innovationsperspektiv behöver vi t ex skapa fungerande processer för inkind-bidrag och tech-transfer. Vidare bör Sverige ha en strategi för forskning och utveckling runt Big Science-teknologier och hur vi kan använda dessa två ”avancerade fabriker” som testbäddar för nya teknologier, t ex inom 3D-printing, AI/machine learning och nya material.

”Nu hoppas vi verkligen på att det ESS-kansli som regeringen har pekat ut i sin ESS-strategi skapas på ett konkret och handfast sätt. Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att implementera strategin.” avslutar Anna Hall.

Mer info om konferensen.

DqboO2oXcAA1GkT.jpg
 ESS workshop inleddes med panel om ESS och MAX IV som drivkraft för akademi och industri. TomasLundqvist, RISE, Anna Hall, Big Science Sweden, Fredrik Härstedt, SWEbeams och Mikaela Gustafsson Sandvik Group.

ESS workshop inleddes med panel om ESS och MAX IV som drivkraft för akademi och industri. TomasLundqvist, RISE, Anna Hall, Big Science Sweden, Fredrik Härstedt, SWEbeams och Mikaela Gustafsson Sandvik Group.

Big Science Morning hos Carlsson & Möller som bjöd på intressant rundtur

Vi startade morgonen med en härligt komponerad frukost med doft av nybakade croissanter. Här fick vi också gott om tid att nätverka.

Mickael Andersson, vd på Carlsson & Möller berättade om företaget och Jonas Ståhlhandske, marknadschef lärde oss en massa nyttigheter om härd- och thermoplaster. 

Därefter var det rundvandring i verkstan och Leif Gjerlöv, affärsansvarig för området Big Science, berättade om hur de har lyckats ta hem affärer från CERN.

– Idag får vi flera offertförfrågningar i veckan och Big Science Sweden har verkligen öppnat viktiga dörrar för oss, berättade Leif.

Per Fagerström på Fagerström Industrikonsult berättade om hur det är att leverera till ESS och att de med hjälp av Big Science Sweden fick spännande förfrågningar på konferensen BSBF i Köpenhamn våren 2018.

Deltagande företag

  • Element Metech – tjänster inom avancerad mätteknik

  • Carlsson & Möller – totalpartner inom konstruktionsplast

  • Solectro – maskiner och komponenter inom elektronik, mekanik och automation. 

  • Advanced vacuum – allt inom vakuum

  • Pilz – maskinsäkerhet och konsulter inom maskindirektivet.

  • Sematron – vakuumformning och varmformning av plast och pexrör

  • Fagerström industrikonsult – tekniska konsulter och specialmaskiner inom kärnkraft och Big Science.

 

Representanter från rymd, Big Data och Big Science samlades under två dagar i Luleå

Representanter från CERN, EISCAT, SKA och Esrange Space Centre samlades i Luleå under två dagar för att visa på affärsmöjligheter för den etablerade datacenterbranschen och tillsammans med forskare diskutera utveckling inom området.

Big Science Sweden, Luleå tekniska universitet (LTU) och RISE SISC North ICE arrangerade tillsammans workshopen för att diskutera utmaningar kopplade till de stora forskningsanläggningarnas enorma datamängder. Det handlar om allt ifrån dagens och framtida ICT-behov, krav på högteknisk nivå och säkerhet till vad som krävs för att kvalificera sig som leverantör till de stora forskningsanläggningarna.

Norra Sverige har genom åren byggt upp en tydlig strategi och stark kompetens inom datacenterbranschen, med flaggskepp som Facebook och BMW som viktiga kunder, för att nämna två av de hundratals kunder man har världen runt. I regionen finns förutom ett framgångsrikt tekniskt universitet med erfarna forskare en samlad bransch med ett fyrtitaltal etablerade datacenters och en rad specialiserade leverantörer. Till detta kommer ett relativt kallt klimat och tillgång till grön och billigt el, något som är mycket attraktivt och ofta avgörande faktorer för att få till en långsiktigt hållbar verksamhet.

  Jeanette Nilsson presenterar Jonas Ekman, LTU som talade om rymdbranschens behov kopplat till Big Data.

Jeanette Nilsson presenterar Jonas Ekman, LTU som talade om rymdbranschens behov kopplat till Big Data.

Inledningsvis presenterade Jeanette Nilsson och Johanna Bergström Roos den svenska satsningen Big Science Sweden och de två områdena som den norra noden arbetar med, Big Data och Rymd. En nulägesbeskrivning av vad som händer i Branschen och vilken utveckling och utmaning som vi står inför presenterades av RISE SICS North Tor Björn Minde samt där han visade på vilka testmöjligheter det finns på ICE. Jonas Ekman professor på LTU berättade om den stora satsningen på forskning inom rymdområdet och vikten av god kompetens inom hantering av stora datamängder, så kallad Big Data. Därefter presenterade Wayne Salter från CERN, Michael Olbeg SKA /Onsala, Craig Heinselman EISCAT och Peter Haglind från SCC sina verksamheter och vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt beträffande datainsamling, lagring, bearbetning och distrubution av stora datamängder. Ett tjugotal leverantörer inom branschen avslutade med korta pitchar av sina företags erbjudanden innan workshopen satte igång. Fyra av LTU:s mest erfarna forskare inom Big Data, AI och Machine Learning, Automation och 5G uppkoppling ledde var sin grupp under workshopen.

  LTU:s ledande forskare inom Big Data: Japp van de Beek inom 5G & Connectivity, Thomas Gustafsson inom Automation & Embedded Systems, Fredrik Sandin inom AI & Machine Learning och Jon Summers inom Datacenter & Liquid cooling.

LTU:s ledande forskare inom Big Data: Japp van de Beek inom 5G & Connectivity, Thomas Gustafsson inom Automation & Embedded Systems, Fredrik Sandin inom AI & Machine Learning och Jon Summers inom Datacenter & Liquid cooling.

Några frågor som diskuterades:
- Hur ser spjutspetsteknologin ut i dagsläget?
- Vilka datamängder talar vi om?
- Hur stor är energiförbrukningen och hur kan vi få ned den?
- Vilka metoder för ”machine learning” finns det att tillgå?
- Hur kan vi nyttja automation och kontroll?
- Vilka trådlösa nätverk används i dessa sammanhang?
- Vilken typ av utrustning/sensorer används?
- Hur ska morgondagens datacenter byggas?
- Hur kan vi utveckla kostnadseffektiva kylsystem?

  Delar av gruppen på besök på Fortlax, Norrbottens första datacenter som byggdes för 15 år sedan..

Delar av gruppen på besök på Fortlax, Norrbottens första datacenter som byggdes för 15 år sedan..

Representanter från de stora forskningsanläggningarna fick även en exklusiv visning av Facebooks anläggning i Luleå och samtliga deltagare erbjöds att besöka Fortlax, det äldsta datacentret i regionen och RISE SICS ICE, en storskalig test- och experimentanläggning för hantering av Big Data.  Workshopen summerades och avslutningsvis presenterades resultat från relevanta forskningsprojekt på LTU och RISE SICS North samt några utvecklingsprojekt som pågår i samverkan med industrin. Sedan Facebooks etablering i Luleå har en kvarts miljard kronor investerats i utvecklingsprojekt.

Företagen och forskarna samt anläggningarnas representanter upplevde att det var ett mycket effektivt och bra program som kan leda till många nya möjligheter. Big Science Sweden har en viktig roll att fylla genom att erbjuda en unik mötesplats mellan en ny marknad, högteknologi och samarbete över gränser, något som har saknats av alla parter.

Anna Hall och Fredrik Engelmark, svenska ILO:er var på CERN i en vecka

Vinnovas Natasa Pahlm, Big Science Swedens nya medarbetare Fredrik Engelmark och Anna Hall träffade forskare, inköpare, tekniskt ansvariga och andra internationella ILO:er. De hade också möten med två av CERNs mekaniska verkstäder. Svenska leverantörer är definitivt av intresse.

Under Elmia i Jönköping 13-16 november kommer representanter från CERN till Sverige för att träffa företag på plats. Intresserad av ett möte? Tveka inte att kontakta oss

A.jpeg
 Natasa Pahlm, Fredrik Engelmark och Anna Hall.

Natasa Pahlm, Fredrik Engelmark och Anna Hall.

B.jpeg
C.jpeg

Fullsatt AF i Lund med AI-konferens och workshop tillsammans med ESS

Nu märks det att Big Science Sweden lyckats nå ut med sitt budskap: Fler affärer med stora forskningsanläggningar, som ESS och Cern, till svenska företag!  När Big Science Sweden bjuder in till konferens strömmar företagen till för att få träffa forskare, representanter från svenska och utländska big science-anläggningar, personer från universitet och forskningsinstitut.

AI-2.jpg

På vår konferens och workshop på ett fullsatt AF i Lund gavs inblickar i hur ny teknik med AI kan öka produktiviteten i framtida produktionssystem. Ny kunskap och direktkontakt med forskningsanläggningarna – det är några av alla de tjänster Big Science Sweden kan ge dig som vill bli leverantör.

AI-1.png

Natasa Pahlm, Vinnova och Leif Eriksson, Vetenskapsrådet, följer Big Science Swedens verksamhet med stort intresse. Till höger Anna Hall, programchef.

Invigning av norra noden på Luleå Science Park

Norra noden av Big Science Sweden invigdes i Luleå den 23 augusti
Ett sextiotal personer fick lära sig mer om hur företag kan utvecklas tillsammans med Big Science Sweden. Talarlistan bestod av intressanta representanter från finansiärer, universitet, företag och utvecklare av det regionala näringslivet.
Två företag, Scanditronix Magnet och RFR Solution, som framgångsrikt levererar till stora forskningsanläggningar i både Sverige och Europa, delade med sig av sina erfarenheter.

 Hur kan regionen driva innovation och kompetensutveckling med big science, hur sker högteknologiska affärer och innovation tillsammans med de de svenska anläggningarna ESS, MAXIV och EISCAT samt hur är Big Science Sweden en viktig del av det svenska forsknings- och innovationssystemet.

Hur kan regionen driva innovation och kompetensutveckling med big science, hur sker högteknologiska affärer och innovation tillsammans med de de svenska anläggningarna ESS, MAXIV och EISCAT samt hur är Big Science Sweden en viktig del av det svenska forsknings- och innovationssystemet.

 Moderatorer Jeanette Nilsson, Big Science Sweden i Luleå och Johanna Bergström-Roos, Big Science Sweden i Kiruna tillsammans med Pia Kinhult, ESS.

Moderatorer Jeanette Nilsson, Big Science Sweden i Luleå och Johanna Bergström-Roos, Big Science Sweden i Kiruna tillsammans med Pia Kinhult, ESS.

 Mats Orup, RFR Solution, om hur man kommer igång med affärer till big science: “välj realistiska förfrågningar, skaffa referenser, gör prototyper som ska bära sig självt med rimliga villkor samt gå försiktigt vidare till större mer komplexa projekt”.

Mats Orup, RFR Solution, om hur man kommer igång med affärer till big science: “välj realistiska förfrågningar, skaffa referenser, gör prototyper som ska bära sig självt med rimliga villkor samt gå försiktigt vidare till större mer komplexa projekt”.

 Mikael Vieweg, Scanditronix Magnet om av att leverera till big science, marknaden är internationell, samarbete essentiellt, hårda tekniska krav men kompetensutvecklingen på varje order utvecklar bolaget och skapar nya affärer.

Mikael Vieweg, Scanditronix Magnet om av att leverera till big science, marknaden är internationell, samarbete essentiellt, hårda tekniska krav men kompetensutvecklingen på varje order utvecklar bolaget och skapar nya affärer.

 Engagerande paneldiskussion om hur aktörer från regionens näringslivsutvecklare kan stötta företagen att göra affärer med internationella forskningsanläggningar med representanter från Arctic Business Incubator, Region Norrbotten, Norrlandsfonden, Norrbottens Handelskammare, LTU Business, Invest in Norrbotten, Almi Nord och IUC Nord.

Engagerande paneldiskussion om hur aktörer från regionens näringslivsutvecklare kan stötta företagen att göra affärer med internationella forskningsanläggningar med representanter från Arctic Business Incubator, Region Norrbotten, Norrlandsfonden, Norrbottens Handelskammare, LTU Business, Invest in Norrbotten, Almi Nord och IUC Nord.

 Inledningsvis talade Birgitta Bergwall Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet, om vikten av att Sverige satsar på forskningsinfrastruktur. Hon talade även om samverkan mellan industri och akademi och dess betydelse för både universitetets och näringslivets utveckling.

Inledningsvis talade Birgitta Bergwall Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet, om vikten av att Sverige satsar på forskningsinfrastruktur. Hon talade även om samverkan mellan industri och akademi och dess betydelse för både universitetets och näringslivets utveckling.

 Satu Norsten Manninen från Tillväxtverket beskriver hur vi ska koppla akademi och industri och därför finansierar Big Science Sweden.

Satu Norsten Manninen från Tillväxtverket beskriver hur vi ska koppla akademi och industri och därför finansierar Big Science Sweden.

 Leif Eriksson på Vetenskapsrådet beskriver Sveriges viktiga satsningar på forskningsinfrastruktur

Leif Eriksson på Vetenskapsrådet beskriver Sveriges viktiga satsningar på forskningsinfrastruktur

Sandvik Materials Technology stoltserar med en stororder från CERN

 The Atlas cavern is situated 100 metres below the village and hosts the 7000-tonne ATLAS detector, that is probing for fundamental particles. Photo: CERN

The Atlas cavern is situated 100 metres below the village and hosts the 7000-tonne ATLAS detector, that is probing for fundamental particles. Photo: CERN

Sandvik Materials Technology har fått en stororder från CERN till ett omfattande uppgraderingsprojekt av en accelerator.

– Sandvik har lång erfarenhet av att leverera material för komplexa applikationer, men vår erfarenhet av att jobba med forskningsanläggningar som kund är begränsad. Att erbjuda CERN material med låg permeabilitet är intressant och utmanande för oss. Big Science Sweden har varit till stor hjälp i att guida oss och förstå hur man jobbar med Big Science-anläggningar, säger Marie Vennström, Manager Engineering Solutions, Stainless Service på Sandvik Materials Technology.

Läs Pressmeddelande, Lund 19 juni 2018

Företag pitchade för ESS på Big Science Morning

 Luis Ortega från ESS, Procurement Officer/Group Leader Procurement Administration Group berättar om hur man registrerar sitt företag och hittar upphandlingar på ESS-hemsida.

Luis Ortega från ESS, Procurement Officer/Group Leader Procurement Administration Group berättar om hur man registrerar sitt företag och hittar upphandlingar på ESS-hemsida.

ESS om kommande upphandlingar

Big Science Friday 8 juni – företagare träffade andra företagare och intressenter inom Big Science-världen, trångt och hjärtligt på kontoret på Ideon!

Luis Ortega från ESS som är Procurement Officer/Group Leader Procurement Administration Group berättade om kommande upphandlingar på ESS. Dessutom fick varje företag möjlighet att pitcha sitt företag i 5 minuter.

8 juni.jpg
8 juni 3.jpg

Big Science Sweden träffade svenska inköpare på CERN

 Frida Tibblin Citron, Anna Hall, ILO för CERN och Director Big Science Sweden, Jeanette Nilsson, Bernd Ketzler, Johanna Bergström-Roos, Håkan Nilsson, Natasa Pahlm, ILO, International Cooperation, Vinnova och Mats Larsson.

Frida Tibblin Citron, Anna Hall, ILO för CERN och Director Big Science Sweden, Jeanette Nilsson, Bernd Ketzler, Johanna Bergström-Roos, Håkan Nilsson, Natasa Pahlm, ILO, International Cooperation, Vinnova och Mats Larsson.

Big Science Sweden med huvudbyggnaden framför sig och CERN:s välkända siluett bakom sig, redo att träffa inköpare och tekniskt ansvariga inom allt från kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering och vakuum, till elektronik och mekanik.

Vi fick också träffa alla på upphandlingsenheten. Bra att få ett ansikte på personer som vi tidigare bara haft kontakt med via telefon och mejl.

The Swedish Guide – high-tech suppliers for Big Science har sett dagens ljus. Edition Zero.

Framsida.png
 

Vi har nu varit på CERN och lämnat över guiden till inköpare och tekniskt ansvariga inom allt från kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering, vacuum till elektronik och mekanik. Vi samlade också ihop en stor skara svenskar som arbetar på Cern på mingellunch och presenterade Big Science Sweden. Vi träffade representanter från de olika avdelningarna och alla var rörande överens om att The Swedish Guide är ett utmärkt sätt att hitta rätt bland svenska leverantörer till Big Science.

Under 2019 planerar vi en ny upplaga av The Swedish Guide samt en studieresa tillsammans med er företagare till Cern.

rad.jpg