Studieresa till CERN maj 2018 med Big Science Sweden

 Frida Tibblin Citron, Anna Hall, ILO för CERN och Director Big Science Sweden, Jeanette Nilsson, Bernd Ketzler, Johanna Bergström-Roos, Håkan Nilsson, Natasa Pahlm, ILO, International Cooperation, Vinnova och Mats Larsson.

Frida Tibblin Citron, Anna Hall, ILO för CERN och Director Big Science Sweden, Jeanette Nilsson, Bernd Ketzler, Johanna Bergström-Roos, Håkan Nilsson, Natasa Pahlm, ILO, International Cooperation, Vinnova och Mats Larsson.

Big Science Sweden med huvudbyggnaden framför sig och CERN:s välkända siluett bakom sig, redo att träffa inköpare och tekniskt ansvariga inom allt från kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering och vakuum, till elektronik och mekanik.

Vi fick också träffa alla på upphandlingsenheten. Bra att få ett ansikte på personer som vi tidigare bara haft kontakt med via telefon och mejl.

The Swedish Guide delades ut till inköpare på CERN

Vi har nu varit på Cern och lämnat över guiden till inköpare och tekniskt ansvariga inom allt från kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering, vacuum till elektronik och mekanik. Vi samlade också ihop en stor skara svenskar som arbetar på Cern på mingellunch och presenterade Big Science Sweden. Vi träffade representanter från de olika avdelningarna och alla var rörande överens om att The Swedish Guide är ett utmärkt sätt att hitta rätt bland svenska leverantörer till Big Science.

Under 2019 planerar vi en ny upplaga av The Swedish Guide samt en studieresa tillsammans med er företagare till Cern.

rad.jpg

Carlsson & Möller och RFR Solutions om studiebesöket till DESY och XFEL

Event.jpg
 Leif Gjerløv, teknisk säljare

Leif Gjerløv, teknisk säljare

Carlsson & Möller

Carlsson & Möller i Helsingborg grundades 1948 och är ett av Sveriges mest framstående företag inom konstruktionsplaster och polymera material.

På studieresan till DESY och europeiska XFEL träffar jag Leif Gjerløv som är teknisk säljare och ansvarig för deras satsning mot Big Science-marknaden:

”Carlsson & Möller är totalleverantör inom plast och har både materialkunskap och produktionskapacitet som är avgörande för konstruktion av avancerade acceleratorer. Vi är redan idag involverade i en mängd projekt till både CERN och ESS. Sedan något år tillbaka har vi en uttalad strategi att satsa på storskaliga forskningsanläggningar.”

Vad är viktigt för att öka era chanser att leverera?
”Det är många faktorer men en framgångsfaktor är att gå ihop med andra företag i konsortier. Det är ett bra sätt att både öka chanserna att få projekt och sprida ut risken på flera. Big Science Sweden är en mycket bra neutral plattform som kan hjälpa till att bygga nätverk som grund för fler konsortier.”

Vad har studieresan till DESY/XFEL gett dig?
”Det är oerhört värdefullt att få se forskningsanläggningar live och få chans att knyta kontakt med nya människor. Via den här resan till Hamburg har jag bokat ett möte med Lunds Universitet. Spännande och tänk att man behöver åka till Hamburg för att få träffa rätt personer!”


 Mats Orup, vd och Nils Hassel, teknisk chef

Mats Orup, vd och Nils Hassel, teknisk chef

RFR Solutions

RFR Solutions i Landskrona utvecklar, tillverkar och säljer produkter i rostfritt stål och erbjuder hela kedjan från konstruktionsstöd och prototypframställning till produktion, montage och kontroll. Dessutom är de en av Sveriges ledande tillverkare inom rostfritt stål.

Mats Orup, vd och Nils Hassel, teknisk chef var nyfikna på om de skulle kunna leverera liknande projekt till DESY och EXFEL som de redan har levererat till ESS, Cern och Max IV.

”Rostfria tillämpningar är kluriga eftersom det är ett utmanande material på grund av stora formförändringar vid värmetillförsel. För oss betyder leverans till forskningsanläggningar goodwill och att vi hela tiden ökar på vår tekniska förståelse, säger Mats Orup.”

Vad finns det för utmaningar med att leverera till Big Science?
”Det handlar om att hitta rätt produktionsmetod och vi har både produktionskapacitet och kunskap om rostfritt som behövs för avancerade konstruktioner. Vi har nyligen kompletterat vår maskinpark med en fiberlaser och nya kantpressar med presskraft upp till 320 ton, avslutar Nils Hassel.”

Vad behöver ni mer från Big Science Sweden?
”De här studieresorna är bra för att knyta kontakter och lära sig nytt men för att ta nästa steg skulle vi behöva en organisation som också kan vara med och ta en ekonomisk risk. Danmark verkar ha kommit en bit på vägen med Danfysik som ägs av Danska teknologiska institutet”, berättar Mats Orup.

 

 

 

Desy och European XFEL i Hamburg träffade svenska och danska big science-leverantörer

Studiebesok.png

Big Science Sweden och Big Science Denmark arrangerade 11 april ett studiebesök till forskningsanläggningarna Desy och European XFEL. Här fick svenska och danska företag värdefull information om anläggningarnas kommande projekt och upphandlingar och de fick också tillfälle att knyta kontakter med nyckelpersoner för upphandlingar. 

Företagen fick dessutom möjlighet att presentera sina unika kompetenser och resurser för anläggningarnas representanter.

Besöken avslutades med rundvandringar, där vi med egna ögon fick se beskåda dessa gigantiska och väldigt imponerande anläggningar och där vi fick inblick i den forskning och utveckling som bedrivs av de närmare 5000 forskare och studenter som dagligen är verksamma vid anläggningarna.

Instrument från Chalmers kommer att se universums mest avlägsna delar

c2a7ddec-7730-4fe2-8f85-bbf9025511d2.png

När världens mest kraftfulla teleskop på plats i Chile riktar in sig på de mest avlägsna delarna av universum den 1 mars 2018, är det med nya mottagare som utvecklats och tillverkats på Chalmers.
De extremt finkänsliga instrumenten ger också nya möjligheter att leta efter vatten, i yttre rymden såväl som i vårt eget solsystem. 
– Att vara bäst i världen är en del av vår vardag. Det finns helt enkelt inga andra alternativ om du ska vara med på den här nivån, säger Victor Belitsky, professor och ledare för forskningsgruppen för Avancerad mottagarutveckling (GARD) på Chalmers. 

Vart och ett av de 66 teleskopen vid ALMA har nu utrustats med mottagare från Chalmers. oto: ESO, C. Malin/A. Pavolotsky.

Många av världens största Big Science-anläggningar deltog i konferensen BCBF2018

Montern1.jpg

BCBF2018 anordnades i Köpenhamn i slutet av februari. Big Science Sweden var på plats och passade på att inhämta kunskap på seminarier och workshops samt bygga nya relationer med företag och Big Science-anläggningar.  I vår monter samsades vi med 29 svenska teknikföretag som alla har ett tydligt erbjudande till Big Science. Flera levererar redan idag till både Cern, ESS och ESO.

Ta del av ett urval av vad som twittrades från oss, några intervjuer med leverantörer och en kort historia som kan generera affärer på sikt.

 

Examec Maskinmontage i Tomelilla har fått en ny order från CERN

Examec-Cern-ny-teknik-1.jpg

Examec Maskinmontage i Tomelilla har fått en order att leverera gavlar och stänger till inneslutningen i specialmaterial till partikelacceleratorn, LHC hos Cern.
Världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider (LHC), behöver nya gavlar och stänger till inneslutningen för kryomagneterna. Dessa jobbar i temperaturer runt 270 minusgrader, vilket naturligtvis ställer speciella krav på komponenterna. Inte minst behövs hårda material, och Examec tillverkar komponenterna i inconel – en järn-, krom-, nickel- och kopparlegering som bibehåller sin styrka över ett brett temperaturområde.

Läs mer på Ny Teknik

Affärsmöjligheter Extremely Large Telescope – ESO

ESO-ELT-bild.jpg

European Southern Observatory (ESO) förbereder byggandet av ett nytt stort teleskop i Chile. Teleskopets kommer att bli ett av världens största med en spegel med 39 meter i diameter. Anläggningen har fått namnet Extremely Large Telescope (ELT). Det italienska konsortiet ACE, som leds av bygg- och anläggningsföretaget Astaldi har fått uppdraget att bygga kupolen och en stor del av själva byggnaden. Teleskopet ska byggas på 3000 meters höjd i en miljö med stora temperatursvängningar, tidvis vindar med en styrka på 200 km per timme, vilket innebär en stor utmaning både för byggnaden och för teleskopet i sig.
Som en del i uppdraget till ACE-konsortiet ingår att handla upp 15% av utrustningen från länder som medfinansierar bygget. Ett av dessa länder är Sverige.

Läs mer om vilka områden som upphandlas

Big Science Business Forum 2018 – en mässa med fokus på leverantörer och affärer!

bsbf.jpg

Den 26-28 februari 2018 går Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018) av stapeln på Tivoli Congress Center i Köpenhamn. Här samlas de stora europeiska forskningsanläggningarna, såsom CERN, ESS, ESO, F4E, XFEL, för att berätta om sina inköpsbehov kommande år och träffa leverantörer
Att delta på BSBF2018 är en unik möjlighet för svenska företag att synas och att träffa tekniker och inköpare från åtta Big Science-anläggningar samt hundratals andra företag på Big Science-marknaden. Det öppnar upp viktiga möjligheter att hitta affärsmöjligheter med såväl anläggningar som med andra europeiska företag.
Under Big Science Business Forum 2018 kommer det även att finnas en integrerad industriutställning med ett begränsat antal montrar. Big Science Sweden bjuder in ert företag att delta i Big Science Sweden-montern.

Läs mer och anmäl ditt företag här.

3D printing för avancerade applikationer

Runt 120 forskare, företagare och representanter från forskningsanläggningar i Sverige och Europa, samlades den 19 september i Lund för att diskutera 3D printing för avancerade applikationer.
Utvecklingen inom 3D printing går fort, och tekniken efterfrågas bland annat på forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och liknande anläggningar runt om i världen. På seminariet/workshopen i Lund den 19 september kunde forskare, experter och företagare från Sverige, Europa och USA mötas för att diskutera behov, utmaningar och nyheter inom avancerad 3D-teknik.
En viktig del av dagen var gruppdiskussioner under olika teman som ”ESS and MAX IV particular needs”, ”Design for 3D printing”, ”Materials and Special Applications – Metals, Plastics and composites”, ”Neutronics, thermal, and mechanical properties”, ”Economics of Additive Manufacturing”.
Seminariet arrangerades inom ramen för Industriell plattform och projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, med Region Skåne och Lunds kommun som medverkande värdar.

3D-sem-bild-3-1030x773.jpg
  Anders Bjermo, MAX IV, Anna Hall ,  IUC Syd (arrangör och moderator), Izhar Ul-Haq, STFC (Support for Industry – Science and Technology Facilities Council, UK).

Anders Bjermo, MAX IV, Anna HallIUC Syd (arrangör och moderator), Izhar Ul-Haq, STFC (Support for Industry – Science and Technology Facilities Council, UK).

HiLumi Industry Day på CERN

hilumi-1030x433.jpg

22-23 maj deltog Big Science Sweden tillsammans med flera svenska företag på CERN’s 3rd HiLumi Industry Day. High Luminosity Large Hadron Collider (HiLumi eller HL-LHC) är det viktigaste projektet på CERN under det kommande årtiondet. Det är ett 1 miljard EUR projekt som handlar om uppgradering av CERNs accelerator och detektorer. På industridagarna i Warrington informerade CERNs ingenjörer och projektledare om projektet och dess olika delar. De gick igenom behoven för de kommande två åren, och hade one-to-one möten med företagen runt affärsmöjligheterna i HiLumi projektet. Eventet avslutades med ett uppskattat studiebesök på det nationella brittiska laboratoriet Daresbury Laboratory som är en stor leverantör och samarbetspartner till CERN, ESS m.fl.

Är du nyfiken på affärsmöjligheterna i HiLumi projektet? Läs mer om projektet på HiLumi HL-LHC Project och om aktuella upphandlingar på HiLumi Tenders and Market Surveys

International Particle Accelerator Conference, IPAC’17

ipac.jpg

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på IPAC’17, världens största konferens om partikelacceleratorer. Värdar för årets IPAC, som hölls i Köpenhamn, var ESS, MAX IV och Aarhus Universitet.

På den industrimässa som anordnades i samband med konferensen deltog en stor uppslutning av svenska företag och andra aktörer under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden. Syftet var att marknadsföra svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete leverantörer emellan. Och mycket affärer gjordes redan på plats, då deltagarna på mässan utgjorde rätt målgrupp:

Läs mer vad några besökare tyckte

Bra nätverkskontakter på IPAC i Köpenhamn

2017-05-16-16.36.01-1030x773.jpg

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på världens största acceleratormässa, IPAC’17 i Köpenhamn. Representanter från delprojektet Regionalleverantörsbas fanns närvarande både genom Big Science DK i dansk industris monter och genom IUC Syd och Region Skåne i Vinnovas gemensamma monter för Big Science Sweden med det gemensamma syftet att främja en stark regional leverantörs bas.

Läs nyhetsbrev med hela artikeln här!

Installationsseminarium och Framtidsseminarium

nyhet.jpg

Installationsseminarium och Framtidsseminarium – fokus på Lunds nya ”forskningsstad”

80 lastbilar i veckan i höst till ESS
Nu händer det saker i Lunds nya ”forskningsstad” – området med ESS, MAX IV och Science Village. Och det är många som vill veta vad som är på gång.
Installationsseminarium med ESS den 1 mars och Framtidsseminarium om ESS, MAX IV och Science Village den 3 mars drog sammanlagt uppåt 200 personer till Lund för att få senaste rapporterna om anläggningarna, knyta kontakter och få vägledning kring upphandlingar av installationstjänster som snart läggs ut på ESS’ hemsida.

Läs mer om vad som sades under dagen.

Landskronaföretag tecknar miljonorder till ESS

jobsab.jpg

Installationsföretaget Jobsab Interpiping System i Landskrona har fått en beställning på en kylanläggning till ESS i Lund. Ordern värderas till cirka 9,6 miljoner kronor.

Det schweiziska bolaget Linde Kryotechnik AG ska leverera en kryogen helium kylanläggning till ESS (European Spallation Source) i Lund, och Landskronaföretaget Jobsab har fått uppdraget att konstruera och installera anläggningen.
– Att vi får ansvaret för att konstruera samt installera Linde Kryotechnik AG:s utrustning på ESS är glädjande, säger Magnus Jönsson, vd för Jobsab med 27 anställda och en omsättning på cirka 35 miljoner kronor.
Uppdraget sker i samarbete med Netgroup Energy samt One-Nordic, och utrustningen levereras till Lund under sommaren och hösten. Landskronaföretaget svarar för lejonparten av ordervärdet på 9,6 miljoner kronor.
– Det är en stor order för oss. Vi står för rörinstallationen som motsvarar cirka fem miljoner kronor av ordervärdet, säger Magnus Jönsson.ESS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. En central del av ESS består av en accelerator, och kylanläggningen kommer att ge kylning till distributionssystemet.

Källa: 8till5

Leverans av 99.99 % ren koppar för prototyptillverkning

koppar.jpg

CATE-Pro: I ett första steg för prototyptillverkning av kopparkomponenter har nu en första materialleverans av koppar inkommit, som ska ut till tillverkningsföretag för bearbetning. Material och verktyg har skickats ut till första företaget som inleder prototyptillverkningen.

Projektet CATE-PRO vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Nu söker projektet fler intresserade företag för prototyptillverkning av kopparkomponenter.
Kontaktperson Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se
I ett senare skede kommer även andra material att inkluderas i projektet. Ett ramavtal för Lunds universitet blir snart klart, uppskattningsvis under mars månad.

Framtidens material – ”Skåne är den mest spännande platsen att vara på”

framtidens-material.jpg

Till Lund kom forskare, entreprenörer, organisationer, stora och små företag, till seminarium den 15 februari, för att förmedla kunskap och lyssna på varandra kring frågorna om framtidens material.
Forskningsinstitutet Swerea presenterade en spännande framtidsrapport. Miljön, sjukvården, industrin – materialforskningen öppnar möjligheter för stora kliv framåt inom en rad avgörande områden. Krävande kunder är en av de viktiga drivkrafterna bakom många innovationer, konstaterade Elis Carlström från Swerea, som presenterade framtidsrapporten.
Lund med ESS, MAX IV och universitetets nanoforskning i världsklass, är en naturlig träffpunkt. ”Inom materialforskning är Skåne den mest spännande platsen att vara på” kommenterade Olof Sandberg, chefsstrateg på RISE (Research Institutes of Sweden), som besökte seminariet.

Anna Hall från IUC Syd, som tillsammans med Swerea arrangerade seminariet, samtalar med Olof Sandberg, RISE. 
Läs hela intervjun här.