Bli medlem i Big Science Sweden
– en mötesplats för affärer och teknisk innovation

Big Science Sweden möjliggör för svenska teknikföretag att skapa affärer på Big Science-marknaden. Ditt företag får både kunskap och långsiktiga relationer som leder till affärer och utveckling. Vi guidar dig på Big Science-marknaden och öppnar rätt dörrar. Använd gärna Procurement Handbook för att lära dig mer om att göra affärer med Big Science-anläggningar.

Som medlem får du tillgång till våra kompetens-arenor, seminarier, workshops och studieresor.

Med Big Science Sweden lär du dig av andra företags success stories och kan berätta om din egen resa till Big Science-marknaden. 

välkommen på alla våra arrangemang

Vi arrangerar seminarier och frukostmöten om upphandlingsregler eller kvalitetsprinciper som anläggningarna använder sig av eller andra ämnen som är viktiga för dig som leverantör.

Du får också inbjudningar att följa med på studiebesök på Big Science-anläggningar, vilket är ett bra tillfälle att komma i kontakt med utvecklingsansvariga vid anläggningarna. De dialoger som inleds kan fortsätta efter besöket och leda till anbud och affärsmöjligheter och du lär dig mer om anläggningarnas behov och förutsättningar.

Vid våra utmaningsdrivna teknikworkshops får du del av kunskap från världens ledande experter inom teknikområden som är centrala för Big Science-anläggningar. Det kan handla om kryo- eller RF-teknik, artificiell intelligens, supraledning eller magneter. Det kan också handla om produktionsteknik som används för att tillverka komponenter, nya material med speciella egenskaper eller andra tekniska utmaningar.

Träffa andra företag verksamma inom samma område som du själv eller knyt värdefulla kontakter med potentiella kunder.