Avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster sökes till tretton europeiska Big Science-anläggningar

Sammanlagt är Sverige med och finansierar tretton europeiska Big Science-aläggningar.
Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO-funktion vid följande tretton anläggningar.

Grundforskning

 • Cern Genève, på gränsen Schweiz/Frankrike
 • FAIR Darmstadt, Tyskland – Anläggning för antiproton och jonforskning (under uppbyggnad)

fusionsforskning

 • ITER under uppbyggnad i Frankrike, inköpsorganisation i Barcelona, Spanien – Energy of the future – fusionsforskning och testanläggning för framtidens energi.

  NEUTRON- och PARTIkelACCELERATORer
  – användaranläggningar

  • ESS Lund, Sverige
  • ILL Grenoble, Frankrike
  • ISIS Oxford, England

  Röntgenanläggningar
  – användaranläggningar

  • Max IV Lund, Sverige – Synkrotron röntgen

  • Desy Hamburg, Tyskland – Synkrotron röntgen
  • XFEL Hamburg, Tyskland – Röntgenfri elektronlaser
  • ESRF Grenoble, Frankrike – Synkrotron röntgen

  Markbaserad rymdforskning

  • ESO Chile, utveckling och inköp i München, Tyskland
  • EISCAT Kiruna, Sverige
  • SKA planeras att byggas i Sydafrika och Australien (under förhandling)