Big Science Academy  

Leverantörer till forskningsanläggningar behöver kontinuerligt höja sin kompetens för att hålla sig på toppnivå inom de teknikområden där anläggningarna efterfrågar leveranser.  

Big Science Academy erbjuder utbildningar inom de områden som speglar anläggningarnas krav och behov. Det kan till exempel handla om acceleratorteknik, framtidens AI, ultra high vacuum men även om upphandlingsregler och affärsprocesser. 

RISE kursdagar 2019
Big Science Swedens medlemsföretag får reducerat pris med tio procent (gäller ej kurser i digitalisering). För kursprogram år 2019 se här.