Aktuella upphandlingar

Här kommer Big Science Sweden att samla information om aktuella upphandlingar.

Du kan också gå direkt till en forskningsanläggnings hemsida där de annonserar upphandlingar på olika sätt. ESS använder sig av ett e-verktyg som heter kommersannons där du registrerar dig på för nya upphandlingar. Cern använder sig av en upphandlingsrutin i två steg. I steg ett får företag som vill lämna anbud kvalificera sig. Om du är intresserad av mer information om Cerns upphandlingar ber vi dig kontakta Big Science Sweden, så kontaktar vi Cern för din räkning.

Databaser till Big Science-anläggningar