Swedish suppliers to Big Science

Note

Membership and benefits (in Swedish)

CERN (1)

Swedish Academic Contributions

Flagga

Att leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningar höjer företags kompetens och innovationsnivå. Ta chansen att vara med!

Bli medlem

Big Science-anläggningar som svenska företag kan leverera till

Anläggningar som Sverige är med och finansierar

Grundforskning

CERN

Accelerator komplex med fokus på partikelfysik, Genéve, på gränsen Schweiz/Frankrike

FAIR

Anläggning för antiproton- och jonforskning (under uppbyggnad), Darmstadt i Tyskland

Röntgenanläggningar

MAX IV

Synkrotronstrålning, Lund i Sverige

ESRF

Synkrotronstrålning, Grenoble i Frankrike

Desy

Synkrotronstrålning, Hamburg i Tyskland

XFEL

Röntgenfri elektronlaser, Hamburg i Tyskland

Fusionsforskning

ITER

Anläggning för utveckling av kommersiellt gångbar fusionsenergi. Under uppbyggnad i Cadarache, Frankrike. Globalt projekt med europeiskt kontor i Barcelona, Spanien – Fusion for Energy. 

Markbaserad rymdforskning

ESO

Chile, utveckling och inköp i München i Tyskland

EISCAT

Kiruna i Sverige

SKA

Planeras att byggas i Sydafrika och Australien (under förhandling).

Neutronkällor för materialforskning

ESS

Lund i Sverige

ILL

Grenoble i Frankrike

ISIS

Oxford i England